MEDLEMMAR

Destination Läjet är till för sina medlemmar och bygdens folk. Här presenteras våra företagsmedlemmar, men förutom dessa har vi även cirka 200 privatpersoner som stöttar oss just nu.

Vill du vara med? Det kostar 100 kronor per företag eller person och den summan sätter du in på bankgiro 5052-6516.  Ange samtidigt namn, e-postadress samt telefonnummer. Välkommen!

FÖRETAG  PER  KATEGORI