ANSLAGSTAVLA

På denna sida lägger vi ut information från möten vi varit på och annat vi vill dela med oss av till alla intresserade. Senaste informationen finns med överst i listan nedan.

Styrelsemöte 1 2024 – Destination Läjet 22 maj 2024

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Pernilla Nilsson

 2. Konstituering av årets styrelse:

 • Camilla Nilsson, kassör

 • Jennie Sträng, sekreterare

 • Patrik Stenfjäll, ledamot

 • David Kalitzki, ledamot

 • Eva-Lena Johnsson, ledamot

 1. Pernilla redovisade för projektet kring den nya pirbryggan vi vill anordna längre ut på piren, där vi efter mailkontakt med Catrin Andersson, vice ordförande Hamn- och Gatunämnden, fått veta att frågan diskuterats i arbetsutskottet. Pernilla har efter det fått samtal från tjänsteman Cecilia Frediksen att bryggan fick avslag p.g.a driftkostnader. För tillfället verkar det tyvärr som vi inte kommer vidare i frågan, men ger så klart inte upp på sikt.

 2. David Kalitzki redovisade för turerna kring den webkameran vi vill sätta upp vid piren. Efter kontakt med Varberg Energi har vi fått förslag att gräva från ett närliggande kabelskåp fram till den nyanlagda toaletten och dess tak, där kamerans tänkta placering ska ske. För denna kostnad söker vi Landsbygdschecken (20.000 kr) för 2024. Mediateknik ställer upp med installationen, lägger länk på sin Youtube-kanal och ser detta i övrigt som reklam.

 3. Projektet kring att skapa en historievandring som läses upp på olika språk via QR-koder ligger i sin linda, men nästa steg är att engagera en uppläsare på läjesboa. Förslag finns på att först kontakta läjesbon Lennart Andersson för det, ordna ett möte och att vi i styrelsen kan få följa med på en första ”testrunda”. Efter det kan vi sedan ta beslut om hur vi går vidare med historievandringen.
  En idé är också att avsnitten blir en inspelad pod där länkarna läggs på vår domän och/eller YouTube-kanal. David har pod-utrustning vi kan använda.

 4. Nästa företagsmöte bestämdes till onsdagen den 28 augusti. Plats och agenda meddelas vid en senare tidpunkt.

 5. Original till turistkartan och informationstavlorna skapas i år av Bertil Carlsson. Så fort det är klart med vilka företagsmedlemmar som vill vara med är startar det arbete upp.

 6. Övrigt

 • Hemsidan ska uppdateras – Eva-Lena och Jennie gör en genomgång så den är aktuell.

 • Allmänna diskussioner kring olika angelägenheter som rör föreningen och samhället.

 1. Nästa möte – nytt årsmöte (för att komma i fas med nästa räkenskapsår), blir måndag 10 juni kl. 18.00 hos Pernilla.

 2. Mötet avslutas

 

  Årsmöte 2023 Destination Läjet - 22 maj 2024

  De viktigaste punkterna och besluten på årsmötet för 2023 var följande:

  • Den ekonomiska berättelsen redovisades av kassör Camilla Nilsson. Vi har under å2023-2024 haft 165 privatmedlemmar och 32 företagsmedlemmar.
  • Verksamhetsberättelsen lästes upp av Pernilla Nilsson
  • Både den ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet-
  • Val av ordförande inför 2024/2025 blev Pernilla Nilsson på ett år
  • Till övriga styrelseledamöter för 2024/25 valdes Camilla Nilsson, Patrik Stenfjäll, Jennie Sträng, David Kalitzki och Eva-Lena Johnsson. Samtliga valdes på ett år.
  • Till suppleant valdes Bertil Carlsson
  • Till revisor Lennart Roxwall
  • Till valberedning valdes åter Patrik Stenefjäll
  • För övrigt beslutades det att årsmöten i fortsättning görs i juni månad varje år för att räkenskapsåret är till och med 31 maj, med start juni 2024. 

  Sammanfattning från företagsmötet - Destination Läjet & Varbergs kommun 10 april 2024

   Pernilla Nilsson, ordförande i Destination Läjet, berättade om vad som är på gång i Träslövsläge.
   • Vi har fått bidrag för nya krukor vid hamnen som kommer vara på plats inom kort.
   • Under lång tid har vi även kämpat för att bygga en ny brygga vid piren, dock har vi precis här i dagarna fått avslag från kommunen. Efter mycket kämpande och nedlagd tid var det ett hårt bakslag.
   • Vi arbetar parallellt med många andra spår och initiativ.

   Peter Halldén, Spiseriet berättade om sin verksamhet och vi blev serverad en utsökt frukost med lokala råvaror.

   Representanter från kommunen berättade om planerna för utbyggnad och ombyggnad av Läjet.

   Fredrika Friberg, projektledare Wallstreet festival och Jennie Sträng, stadsdelsprojektledare Läjet, berättade om konstfestivalen som kommer äga rum juni, juli och augusti 2025. Festivalen är till för stadens invånare, näringsliv och grannskap. Jennie kommer kommunicera direkt med er för att fånga upp intresse av att vara med. Varje litet bidrag räknas!

   Roligt att se så många på plats som var så positiva! Gå in på Wallstreets lokala FB-sida, följ och skriv in ett minne från Läjet så länge.
   Tack!

    

   Styrelsemöte Destination Läjet 28 februari 2024

   • På senaste mötet gick vi igenom projekt som är på gång på Läjet. Vi pratade bl.a. om att uppdatera hemsidan så den håller sig ajour med vad vi gör och planerar i Destination Läjet.

   • Vi ska ta fram posters och sätta upp som förklarar vad vi i Destination Läjet gör (och har gjort) i syfte att sprida förståelse och kunskap om föreningen.

   • Gällande bryggan ute vid piren vid hamnen. Vi har kommit en bit längre i dialogen med kommunen, men inte fått något definitivt besked. Det finns många på Läjet som önskar en ny brygga som är säkrare än den som finns idag plus att det skulle underlätta för surfare. Vi kämpar på 🙂
   • Gällande Wallstreet-festivalen – som vi rapporterade om sist så har Varbergs kommun beslutat sig för att vara en av de hittills tre svenska kommuner, som går med i konstfestivalen. Vi jobbar för att få fram en videofilm som marknadsför Läjet plus att få ett konstverk placeras någonstans på Läjet. Läs mer om Wallstreet och följ den nyskapade facebooksidan för att höra det senaste om “Wallstreet pau Läjet”

   • I möte med kommunen och NOD planerar Destination Läjet ett morgonmöte för alla företagare på Läjet och Himle-området. Spara den 10 april kl. 07:30-09:00 i kalendern och sprid till företagare. På agendan kommer vi få höra mer om byggnadsprojekt, både pågående och framtida och dess tidplan samt lyssna till den nationella projektledaren för Wallstreet som berättar om vad konstfestivalen innebär och hur företagare kan engagera sig.
   • Vi deltog på Besöksnäringsforum den 30 januari. En samligsplats för de olika kluster som finns i Varberg. Se separata anteckningar från mötet.
   • Vi fortsätter skicka ut nyhetsbrev. Vill ni har kontinuerlig information om vad vi gör och vad som händer på Läjet, bli medlem och bidra till Läjets utveckling. Du kommer då också bli uppsatt på listan för distribution av nyhetsbrev. På hemsidans startsida hittar du vårt swish-nummer dit du swishar 100 kr för ett helt års medlemskap.

   Årsmöte!

   Måndag den 22 april har vi årsmöte för föreningen. Spara datumet! Vill du delta? Vi kommer lägga ut info i våra sociala mediekanaler när det närmar sig. 

   Möte med destinationsnäringen 30 januari 2024

   Några gånger per år bjuder Näringlivs- och destinationsbolaget i Varberg (NOD) in till dialog mellan alla kluster i och runt om i Varberg. Detta är anteckningar från träffen den 30 januari.

   Agendan för dagen berörde vad som är på gång i Varberg 2024

   • Åkturen kommer att åka sommartidtabellen.
   • Mountenbikeslingor i Åkulla invigning 27 april.
   • Grimeton utveckling av världsarvet. De har börjat med ett lokalt nätverk. 100 års jubileum 2025.
   • Kattegattleden – inget nytt.
   • Apelviken – en fantastisk ny destinationslekplats. Stormhuset har påbörjats. Kommunen bygger marken runt om.
   • Fästningsbadet kommer att bygga toaletter under 2024.
   • Upprustning av Socitetsparken – mest troligt 2025.
   • Tågtunnel och tågstation – invigning början av juli 2025.
   • Fågelbacka nytt naturområde, nytt utkikstorn kommer byggas. Prins Julians lekplats invigning juni 2024 Havsörnstema.
   • Wallstreet festival – Konstfestival som Varberg tillsammans med bl.a. Skellefteå kommun och Nacka kommun väljer att delta i. Juni-aug 2025.
   • Många evenemang med artister, bl.a. Veronica Maggio.

   Nyheter i nätverket

   Smaka på Tvååker – Varje söndag i juli kommer det finnas en hantverksmässa på plats. Ägare Bergströms teer. 37 medlemmar. Ska ha en julmarknad på Varbergs fästning 30 nov. Hantverk på radiostationen i Grimeton på långfredagen.

   Norr om Varberg – Sökte pengar 500 000 kr och fick dem. Har en kreativsgrupp där de får in flera idéer. Derome ska ha ett bilrally. Företagarna har växt och anställt. Man ska se konkollegor i stället för konkurrens.

   Åkulla bokskogar – Ordförande sedan två år: “Vi har 55 medlemmar allt från privat personer, markägare, företag. Driver Åkulla Outdoor. Sökte pengar för Destination Åkullas Bokskogar via Lider 900 000 kr och markägarna går in med 250 000 kr. Utöka utbudet, bli en nationell destination. Vandring, cykling, skidåkning utomhus aktivitet. Vårt mål är att vi ska bli Sveriges största outdoor verksamhet. Utbildning inom digitalisering och destinationsutveckling. Åkullaveckan 7-9 juni har vi ambitionen att göra olika aktiviteter med olika aktörer. Historisk vandring bockstensturen. SM i utohusmatlagning hos Åkulla outdoor, vinguidning på Ästad, fårfamsaktivitet på Öströö. Visit Varberg har beslutat att ge Åkulla 100 000 kr till utveckling.”

   Kungsäter Gunnarsjö – “finns leder på ca 3 mil, har problem att vi inte har vandringsleder runt boningshus ett val vi har gjort att vi inte vill det. Har ett vindskydd, där är bokade besök ca 50-60 st per år.”

   Framtidens turistservice

   Öppen turistinformation har manglats i många år. Nu provas det att stänga turistinformation till sommaren. Servar er med kartor m.m. Möjlighet att komma ut till anläggningarna att prata. Det gjorde varken till eller från om vi stod där. Min kunskap kan jag nå till de som jobbar inom branschen. Hur man hittar i Varberg. En digital värdskapsutbildning håller på att sättas ihop nu.

   Nästa möte i mars.

   Styrelsemöte Destination Läjet 30 november 2023


   På detta möte gästades vi av NOD:s nytillsatta landsbygdsutvecklare som berättade om kommande planer, tips och om sin roll. Vi pratade även kort om uppdatering på övriga actions och projekt.

   Rollen som landsbygdsutvecklare
   Elisabeth är ny på kommunen (NOD) och har tagit över efter landsbygdsutvecklare Ulrika, som tidigare innehade rollen. Elisabeth kommer agera som lots och har ambitionen att starta en sorts samhällsbyggnadsfunktion där flera förvaltningar blandas in i en och samma fråga för att kunna effektivisera arbetet.

   Aktiva landsbygdsprojekt på kommunen
   Det finns ett aktivt EU-projekt som heter “Mobilitet på landsbygden”, där de ska kolla på mikromobilitet med fokus på knutpunkt.

   Det betyder att de analyserar områden för mobilitet. Exempelvis kanske det behövs en pendelparkering i Tvååker? Utforska cykelstråk, i syfte att öka den hållbara trafiken m.m. Detta ska testas på tre olika orter med tre olika metoder för att komma fram till den bästa lösningen. Projektet sträcker sig till 2026. Samarbeten med orter i Norge och Danmark. 

   Byggnadsprojekt
   Det finns en samlad sida för att se hur Varberg växer och vilka planer kommunen har här: Träslövsläge | Varbergs kommun. “Västra kuststammen” är det projekt som många andra är beroende av, så det behöver bli klart först.

   Övrigt

   • Vi pratade om önskemålet om en ny brygga vid piren där dialog förs med kommun och eventuell leverantör.
   • Varberg kommer vara en av ca 13 kommuner som går in i projektet Wallstreet – en festival för offentlig konst i syfte att aktivera grannar och konstnärer för att berätta historia om en plats via konst.
    Vi på Destination Läjet också engagerade i detta projekt och vi återkommer med mer information om vad detta kommer innebära. Under tiden kan du gilla och följa vår facebooksida Wallstreet pau Läjet där mer information kommer.
   • Elisabeth tar med sig frågan om ett 7:27-möte i vår bygd – de har beslutat sig för att genomföra ett sådant under våren. Vilka frågor och funderingar vill du i så fall föra fram till kommunen på ett 7:27-möte?  Bidra till agendan via vårt formulär.

   Möte med destinationsnäringen 11 okt 2023

    

   Några gånger per år bjuder Näringlivs- och destinationsbolaget i Varberg (NOD) in till dialog mellan alla kluster i och runt om i Varberg. Detta är anteckningar från träffen den 11 oktober.

   En dialog om hur sommaren varit inleddes där alla närvarande gick igenom när platserna haft som mest besök samt varifrån dessa besökare kom.

   Närvarande på mötet
   Förutom representanter från NOD och Destination Läjet fanns följande representerade Smaka på Tvååker, Åkulla bokskogar, Krögarföreningen, Norr om Varberg, Destination Apelviken, Hotellgruppen, Vännerna i Viken och Kungsäter byalag.

    

   Tips för att underlätta för företagare
   För att få hjälp i din marknadsföring kan du kostnadsfritt registrera ett evenemang på visitvarberg.se – det kan gälla en konsert, tipspromenad, julbord eller liknande.

   • För företagare i Halland finns den kostnadsfria ”Timbanken” att tillgå vi Varberg kommun. Det är en samling konsulter som ger fem timmar kostnadsfria konsulttimmar till dig som företagare. Om man som enskilt företag inte vill ta del av detta kan möjligheten att gå ihop med andra företag vara en väg framåt. Det gäller i olika frågor såsom: affärsplan, ekonomi, avtal och juridik, offentlig upphandling, varumärkesarbete, CSR mm. Läs mer: https://naringsliv.varberg.se/sidor/service/timbanken.html
   • Regionen har ett sk. ”översättningsstöd” fär man kan få 35% av investerad summa. Läs mer: https://foretag.visithalland.com/stod/oversattningsstod-2/

                               

   Om sommaren 2023 i Varberg
   Generellt sett har man som företagare haft en sommar med mycket besök under juni, augusti och september med en svacka i juli. Men det skiftar också mellan klustrerna och de enskilda företagarna men det är det man kan se generellt. Man ser också att besökare från Norge och Tyskland minskat en aning.

    

   Övrigt

   • Vi gick igenom ”Destinationsplanen” (https://naringsliv.varberg.se/sidor/nods-uppdrag/destinationsplan.html ) för Varberg där vi pratade om följande:
    – Målet om gästnätter kommer justeras enligt överenskommelse med gruppen om 1 miljon gästnätter till 2028 och 1,2 miljoner till 2030.
    – Varberg ligger redan högt i ”cityindex” med jämförbara städer. Varberg siktar mot ”Årets stadskärna 2026”.
   • Det finns ett mål om ”Starkare och fler besöksnäringskluster” – läs mer om detta på hemsidan: https://naringsliv.varberg.se/sidor/nods-uppdrag/destinationsplan/artiklar/natverken.html
   • NOD berättar att det nödvändigtvis inte behöver bli fler kluster men ändå starkare.
   • NPS – är en score för vad man tycker om sin destination. Varberg kommer inte delta i dessa varje år men ligger på ca 6-8 plats av 100. Endast större destinationer såsom Sthlm, Göteborg, Gotland och Öland ligger före, vilket är ett gott betyg!

    

   Nästa möte i januari.