FRAMTIDSPLANER

FRAMTIDS
PLANER

Det finns alltid fler planer, fler tankar om vårt fortsatta arbete. En del går säkert att utveckla inom en snar framtid, andra saker kanske vi får vänta på eller förblir drömmar… Vad vill du utveckla i Läjet? Tipsa oss gärna!

 

  • Vi fortsätter arbetet med att utveckla piren. Detta gör vi genom våra möten med kommunen och föra en dialog om hur de tänker och vill gå vidare med utvecklingen hela området.
  • I samarbete med Hamn- och gatuförvaltningen planerar vi att under 2021 sätta upp krukor med växter längst norra hamnkajen (mot Kaffeboden).
  • Vi ingår i ett nätverk med NOD (Näringslivs- och Destinationskontoret) som har ett nära samarbete och anordnar möten med Varbergs olika kluster och nätverk inom besöksnäringen. Tillsammans utvecklar vi Varberg som destination.
  • Vi vill hitta fler samarbetspartner och skapa fortsatt samarbete med och mellan företagen.
  • Vi vill skapa fler event.
  • Och självklart vill vi fortsätta utveckla fler områden i Läjet.